Zaak T-549/19: Arrest van het Gerecht van 23 september 2020 — Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Commissie [“Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Weesgeneesmiddelen – Aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel Trecondi-treosulfan – Besluit om een geneesmiddel te schrappen uit het register van weesgeneesmiddelen – Artikel 3, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 141/2000 – Begrip, bevredigende methode’ – Artikel 5, lid 12, onder b), van verordening nr. 141/2000 – Onjuiste rechtsopvatting”]