Lieta T-549/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 23. septembra spriedums – Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Komisija (Cilvēkiem paredzētas zāles – Zāles reti sastopamu slimību ārstēšanai – Zāļu “Trecondi – treosulfāns” tirdzniecības atļaujas pieteikums – Lēmums svītrot zāles no zāļu reti sastopamu slimību ārstēšanai reģistra – Regulas (EK) Nr. 141/2000 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Jēdziens “apmierinoša metode” – Regulas Nr. 141/2000 5. panta 12. punkta b) apakšpunkts – Tiesību kļūda)