Predmet T-549/19: Presuda Općeg suda od 23. rujna 2020. – Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate protiv Komisije („Lijekovi za humanu primjenu – Lijekovi za rijetke bolesti – Zahtjev za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet lijeka Trecondi – treosulfana – Odluka o uklanjanju lijeka iz Registra lijekova za rijetke bolesti – Članak 3. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 141/2000 – Pojam, zadovoljavajuća metoda’ – Članak 5. stavak 12. točka (b) Uredbe br. 141/2000 – Pogreška koja se tiče prava”)