Sag T-549/19: Rettens dom af 23. september 2020 — Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mod Kommissionen (Humanmedicinske lægemidler – lægemidler til sjældne sygdomme – ansøgning om markedsføringstilladelse for lægemidlet Trecondi-treosulfan – afgørelse om at slette et lægemiddel fra registret over lægemidler til sjældne sygdomme – artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 141/2000 – begrebet »tilfredsstillende metode« – artikel 5, stk. 12, litra b), i forordning nr. 141/2000 – retlig fejl)