Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 271, 18 ta' Ottubru 2011