Zeměpisné blokování: řešení diskriminačního zacházení se zákazníky