Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10018 — ifm electronic/Endress+Hauser Group Services/Automation24/Process+Lab Devices Online) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 412/11