Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10018 — ifm electronic/Endress+Hauser Group Services/Automation24/Process+Lab Devices Online) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 412/11