Oprava souhrnu rozhodnutí Evropské unie o registracích léčivých přípravků od 1. srpna 2016 do 31. srpna 2016 (Zveřejněno podle článku 13 nebo článku 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004) (Úř. věst. C 362, 30.9.2016)