KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE komissiolle sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin 2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta 14 päivänä syyskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1629 nojalla siirretyn vallan käyttämisestä