Sodba Sodišča (peti senat) z dne 15. junija 2006. # Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji. # Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2001/19/ES - Vzajemno priznavanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi - Medicinska sestra in negovalec, zobozdravnik, veterinar, babica, arhitekt, farmacevt in zdravnik - Neizvršitev prenosa v predpisanem roku. # Zadeva C-262/05. Komisija proti Avstriji TITJUR