Kohtuasi F-63/10: 5. augustil 2010 esitatud hagi — Lunetta versus komisjon