Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1882 z 24. októbra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny