Sag C-315/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerightshof (Tyskland) den 2. juli 2014 — Marchon Germany GmbH mod Yvonne Karaszkiewicz