Mål C-543/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 16 juli 2019 — Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG mot Hauptzollamt Hamburg