2014 m. sausio 29 d. Komisijos sprendimo santrauka, (Byla AT.39801 – Porolonas) (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 238 final)