Sujungtos bylos T-546/13, T-108/14 ir T-109/14: 2016 m. vasario 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Šumelj ir kt./Komisija (Deliktinė atsakomybė — Kroatijos įstojimas į Sąjungą — Nacionalinės teisės akto, kuriame numatyta įtvirtinti teismo antstolio profesiją, panaikinimas iki įstojimo — Anksčiau paskirtų eiti teismo antstolio pareigas asmenų patirta žala — Komisijos nesiimtos priemonės dėl stojimo įsipareigojimų vykdymo — Pakankamai aiškus teisės normos, suteikiančios teisių asmenims, pažeidimas — Stojimo akto 36 straipsnis)