Cauza C-119/09: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 5 aprilie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Conseil d'État — Franța) — Société fiduciaire nationale d'expertise comptable/Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (Libera prestare a serviciilor — Directiva 2006/123/CE — Articolul 24 — Interzicerea tuturor interdicțiilor totale cu privire la comunicările comerciale ale profesiilor reglementate — Profesia de expert contabil — Interdicția de atragere a clientelei prin abordare directă)