Дело C-119/09: Решение на Съда (голям състав) от 5 април 2011 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État, Франция) — Société fiduciaire nationale d'expertise comptable/Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (Свободно предоставяне на услуги — Директива 2006/123/ЕО — Член 24 — Недопускане на всички общи забрани на търговски съобщения на регулираните професии — Професия експерт-счетоводител — Забрана за установяване на контакт с потенциални клиенти)