Cauza T-309/16: Acțiune introdusă la 19 iunie 2016 – Cafés Pont/EUIPO – Giordano Vini (Art’s Café)