Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1888 van de Commissie van 3 december 2018 waarbij wordt bepaald dat een tijdelijke opschorting van het preferentiële douanerecht krachtens artikel 15 van Verordening (EU) nr. 19/2013 van het Europees Parlement en de Raad en krachtens artikel 15 van Verordening (EU) nr. 20/2013 van het Europees Parlement en de Raad niet passend is voor de invoer van bananen van oorsprong uit Guatemala en Peru