Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1265 z dne 9. septembra 2020 o dovoljenju Nemčiji, da izda dovoljenja za biocidne proizvode, ki so sestavljeni iz dušika, pridobljenega na kraju samem, za zaščito kulturne dediščine (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 6028) (Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)