Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1265 van de Commissie van 9 september 2020 om Duitsland toe te staan biociden die uit in situ gegenereerd stikstof bestaan toe te laten voor de bescherming van cultureel erfgoed (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 6028) (Alleen de tekst in de Duitse taal is authentiek)