Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1265 tad-9 ta’ Settembru 2020 li tippermetti lill-Ġermanja tawtorizza l-prodotti bijoċidali li jikkonsistu min-nitroġenu ġġenerat in situ għall-protezzjoni tal-wirt kulturali (notifikata bid-dokument C(2020) 6028) (It-test bil-Ġermaniż biss huwa awtentiku)