Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1265 (2020. gada 9. septembris), ar ko Vācijai atļauj kultūras mantojuma aizsardzībai piešķirt atļauju biocīdiem, kas sastāv no slāpekļa, kurš iegūts in situ (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 6028) (Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)