Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1265 2020 m. rugsėjo 9 d. kuriuo Vokietijai leidžiama autorizuoti biocidinius produktus, kuriuos sudaro in situ pagamintas azotas, kultūros paveldui apsaugoti (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 6028) (Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)