Byla C-552/14 P: 2014 m. gruodžio 1 d. pateiktas Canon Europa NV apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-34/11 Canon Europa NV/Europos Komisija