Predmet C-552/14 P: Žalba koju je 1. prosinca 2014. podnio Canon Europa NV protiv rješenja Općeg suda (šesto vijeće) od 16. rujna 2014. u predmetu T-34/11, Canon Europa NV protiv Europske komisije