Дело C-552/14 P: Жалба, подадена на 1 декември 2014 г. от Canon Europa NV срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 16 септември 2014 г. по дело T-34/11, Canon Europa NV/Европейска комисия