KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS EURO ZONOS ataskaita {COM(2015) 85 final} Šis dokumentas yra Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Tai nėra oficiali Komisijos pozicija ir tokios pozicijos nesuponuoja.$