Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/2145 tal-1 ta’ Settembru 2020 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 876/2013 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ bidliet fil-kompożizzjoni, il-funzjonament u l-ġestjoni tal-kulleġġi għall-kontropartijiet ċentrali (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)