A Bizottság (EU) 2020/2145 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. szeptember 1.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő 876/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a központi szerződő felek kollégiumainak összetétele, működése és vezetése tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)