Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2145 оd 1. rujna 2020. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 876/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izmjena sastava, funkcioniranja i upravljanja kolegijima za središnje druge ugovorne strane (Tekst značajan za EGP)