Generální ředitelství pro obchod — Vyhlášení výběrového řízení na místo hlavního poradce (třída AD 14) (čl. 29 odst. 2 služebního řádu) — COM/2019/10387