Udtalelse fra Kommissionen af 22. juni 2016 om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald, der fremkommer ved nedlukningen af anlæg 3 og 4 af kernekraftværket Kozloduy, Bulgarien$