Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Чехия за 2020 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Чехия за 2020 г.