Zadeva C-108/05: Predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi sklepa Gerechtshof te 's-Gravenhage, z dne 27. januarja 2005 v zadevi Bovemij Verzekeringen N.V. proti Benelux-Merkenbureau