kohtuasi C-703/17: Euroopa Kohtu (teine koda) 10. oktoobri 2019. aasta otsus (Oberlandesgericht Wieni eelotsusetaotlus - Austria) – Adelheid Krah versus Universität Wien (Eelotsusetaotlus – Isikute vaba liikumine – ELTL artikkel 45 – Töötajad – Määrus (EL) nr 492/2011 – Artikli 7 lõige 1 – Järeldoktorantuuri vanemlektorid – Muus liikmesriigis eelnevalt erialasel tööl töötatud aja arvessevõtmise piiramine – Tasustamissüsteem, mis seob kõrgema töötasu saamise õiguse töötamise kestusega praeguse tööandja juures)