2005/235/EY: Komission päätös, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2005, Ranskan esittämän suunnitelman hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista Mosellessa ja Meurthe-et-Mosellessa tehdyn päätöksen 2002/626/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 595) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)