Asia C-74/20 P: Valitus, jonka Hästens Sängar AB on tehnyt 12.2.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-658/18, Hästens Sängar v. EUIPO, (Ruutukuvio) 3.12.2019 antamasta tuomiosta