TITJUR Nungesser și Eisele/Comisia Hotărârea Curții din data de 8 iunie 1982. # L.C. Nungesser KG și Kurt Eisele împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Concurență. # Cauza 258/78.