2019 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1028 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės alyvuogių tarybos narių taryboje dėl alyvuogių aliejui ir alyvuogių išspaudų aliejui taikomų prekybos standartų