Neuvoston päätös (EU) 2019/1028, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2019, kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee oliiviöljyihin ja oliivin puristemassaöljyihin sovellettavia kauppastandardeja