Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1210 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w dwudziestym trzecim częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080