Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1210 af 30. august 2018 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 23. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080