Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1210 ze dne 30. srpna 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté třetí dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080