2005 m. birželio 8 d. Pirmosios Instancijos Teismo sprendimas, Byloje T-315/03 Hans-Peter Wilfer prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas ROCKBASS — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Faktų nagrinėjimas Apeliacinės tarybos iniciatyva — Neatsižvelgimas į ieškovo pateiktą informaciją — Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 ir 2 dalys)