Γραπτή ερώτηση αριθ. 971/83 της κ. Winifred Ewing προς την Επιτροπή Θέμα: Δασολογική έρευνα