Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 377, 13 december 1996