Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7649 – Varo / Argos DSE / Vitol / Carlyle / Reggeborgh) (Dokuments attiecas uz EEZ)